Иновативан приступ друштвеном развоју решавањем проблема и пре његовог настанка креирањем simply better inventions (једноставно боља иновација)