• Скупштина (највиши орган Организације коју чине сви чланови Организације)
 
  • Управни одбор (извршни орган Организације, који се стара о спровођењу циљева и задатака утврђених Статутом и одлукама Скупштине)

            Председник
            Заменик председника
            Генерални секретар

 
  • Надзорни одбор