Posted in Догађаји

Институт ‘Chalmers Innovation’ у Гетеборгу
Делегација Организације „Еколошка енергија“ средином децембра 2011 године презентовала је пројекте из области екологије – заштита животне средине и енергетике, директору Института Chalmers Innovationу Гетеборгу и инжењерском тиму из ‘Innovatum tehnikparkу Тролахатан-у, ради могуће даље сарадње на реализацији иновационих пројеката.